Радчанський ЗДО ”Червона Шапочка”, Радча
Львівська область, Яворівський район

Інформація для батьків

 

                                                         Правила для батьків

                                                                              Шановні батьки!

  У  ЗДО «ЧЕРВОНА ШАПОЧКА» діють правила, які  допомагають правильно організувати час перебування у ньому ваших дітей. Запрошуємо Вас дотримуватися таких правил:

1.  Своєчасно приводити дитину до дошкільного закладу – з 8.00 та забирати до 19.30.

2.  Якщо Ви привели дитину під час проведення ранкової гімнастики, вам слід дочекатися, коли діти вашої групи повернуться з спортивної зали і передати дити­ну вихователю. Неприпустимо залишати дитину саму в приймальній кімнаті групи.

3.  Приводити дитину в ЗДО в чистому одязі, у взутті, що відповідає розміру ноги дитини та санітарно-гігієнічним вимогам.

4.  Приводити в ЗДО здорову дитину, повідомляти вихователя про її самопочуття вдома та надзвичайні випадки (падіння, ушкодження, скарги на погане самопочуття тощо).

5.  Своєчасно повідомляти адміністрацію закладу про хворобу дити­ни та інші причини її відсутності в ЗДО ..

6.  Вихователь та  медична сестра зобов'язані щодня оглядати дитину з метою своє­часного виявлення ознак хвороб (сипу, розчосу, загноєння очей і т.п.), нездужання (головний біль, хворе горло, слинотеча та ін.), тілесних ушкоджень (синці, подряпини, гулі тощо).

7.  Якщо під час ранкового прийому в ЗДО у дитини виявлено ознаки хвороби, батьки зобов'язані звернутися до лікаря за консультацією або медичною допомогою.

8.  Батьки або особи, що за їх дорученням приводять  дитину в до­шкільний заклад, мають передати дитину вихователю або іншому праців­никові ЗДО, який приймає дітей в цей час. Неприпустимо відправляти дитину до ДНЗ саму, без супроводу дорослого. Увечері вихователь зобов'язаний передати дитину батькам або іншій особі, що прийшла за нею за їх дорученням.

9.  Батькам варто заздалегідь повідомити вихователів щодо тих осіб, яким вони доручають забрати дитину з дошкільного закладу. Таке доручення оформляється письмово на ім’я керівника дошкільної установи.

10.  Вихователь не має права віддавати дітей з дошкільного закладу неповнолітнім дітям, батькам у нетверезому стані.

11. Якщо дитину з певних причин своєчасно не забрали з ЗДО, вихователь має право відвести дитину до дитячої кімнати міліції. Батькам віддадуть дитину за наявності паспорта.

12.  Батьки  зобов’язані вносити плату за харчування до 10 числа кожного місяця.

13. Вихователі та інші працівники дошкільного закладу не несуть відповідальності за збереження прикрас (сережки, хрестики, коштовні ланцюжки тощо), а також за збереження речей (іграшок тощо), які принесені дитиною з дому.

Про розмір плати за харчування дітей у закладіу 2022 році.

                  Керуючись ст. 26, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст. 33, 35 Закону України “Про дошкільну освіту” (зі змінами і доповненнями), постановою Кабінету Міністрів України від 26.08.2002р. № 1243 “Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів” ,  п.21 Положення про заклад дошкільної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р.№ 305,  постановою Кабінету Міністрів України від 2021 р.№ 305 "Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку",  рішенням Івано-Франківської міської ради від 23.12.2021р. № 447-19, наказу Департаменту  освіти та науки Івано-Франківської міської ради «Про розмір плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти, дошкільних групах закладів загальної середньої освіти Івано-Франківської міської ради від   31.12.2020р.  № 720                                                                                    

 1.Встановити у 2022 році плату за харчування дітей у комунальному закладі дошкільної освіти «Червона шапочка» у розмірі:

 • 38 грн. 00 коп. за одне відвідування в день  для дітей (віком від чотирьох до  шести (семи) років) ;
 • 30 грн.00 коп за одне відвідування в день для дітей (віком від двох до чотирьох років);
 • 50 % від встановленого розміру плати за одне відвідування в день для дітей із багатодітних сімей;

2. Від плати за харчування звільняються батьки або особи, що їх замінюють:

 • дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;
 •  дітей з особливими освітніми потребами (з інвалідністю та в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти);
 •  дітей, із сімей які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
 • дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків;
 • дітей учасників бойових дій у зоні антитерористичної операції та операції об’єднаних сил, які загинули/ зникли безвісти/ потрапили у полон чи отримали інвалідність або померли під час виконання службових обов’язків;
 • дітей учасників бойових дій (на підставі посвідчень встановленого зразка для учасників бойових дій);
 • дітей з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;
 •  дітей, які перебувають у сім`ї патронатного вихователя;
 • дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку у дошкільних навчальних закладах (групах) спеціального призначення;
 • у сім’ях, в яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за  попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної освіти.

        3. В окремих випадках матеріальної неспроможності сім’ї або осіб, що її замінюють, до набуття ними відповідного юридичного статусу, за поданням керівників закладів  тимчасово зменшувати чи звільняти їх від оплати.  

                              Зарахування до закладу дошкільної освіти,

                                   переведення та відрахування

    Зарахування дітей до державного (комунального) закладу дошкільної освіти здійснюється керівником такого закладу протягом календарного року на вільні місця у порядку черговості надходження заяв про зарахування. Заява про зарахування подається особисто одним із батьків або іншим законним представником дитини.

Прийом заяв про зарахування дітей до державного (комунального) закладу дошкільної освіти може організовуватися з використанням системи електронної реєстрації, запровадженої згідно з рішенням відповідного засновника державного (комунального) закладу дошкільної освіти.

Зарахування дитини здійснюється згідно з відповідним наказом керівника закладу дошкільної освіти.

 До заяви про зарахування дитини до закладу дошкільної освіти додаються:

копія свідоцтва про народження дитини;

медична довідка, видана відповідно до статті 15 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”, разом з висновком про те, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти.

Для зарахування дитини з особливими освітніми потребами до державного (комунального) закладу дошкільної освіти та утворення інклюзивних груп до заяви про зарахування додається висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

Для зарахування дитини з інвалідністю до державного (комунального) закладу дошкільної освіти до заяви про зарахування додаються:

копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я, або копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”;

копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю.

Першочергово до державних (комунальних) закладів дошкільної освіти зараховуються діти, які:

1) проживають на території обслуговування державного (комунального) закладу дошкільної освіти (в разі її встановлення його засновником (засновниками);

2) є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які вже здобувають дошкільну освіту в такому закладі дошкільної освіти;

3) є дітьми працівників такого закладу дошкільної освіти;

4) належать до категорії дітей з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями;

5) належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, патронатну сім’ю, а також усиновлених дітей;

6) перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в службах у справах дітей;

7) діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;

8) мають право на першочергове зарахування до закладів освіти відповідно до закону.

Під час подання заяви про зарахування дитини до державного (комунального) закладу дошкільної освіти один з батьків або інший законний представник дитини повинен пред’явити оригінал документа, що підтверджує право на першочергове зарахування дитини, та зазначити його реквізити у заяві. У разі коли право на першочергове зарахування не підтверджено, дитина зараховується до державного (комунального) закладу дошкільної освіти на загальних підставах.

Після зарахування до державного (комунального) закладу дошкільної освіти дітей, які належать до категорій, визначених цим пунктом, здійснюється зарахування на вільні місця інших дітей, батьками або іншими законними представниками яких подано в установленому порядку заяви про зарахування.

11. Переведення вихованців з однієї вікової групи до іншої в межах одного закладу дошкільної освіти та формування його новостворених груп здійснюється щороку наприкінці літнього періоду, але не пізніше 31 серпня

                            Список дітей, які зараховуються до закладу освіти ,

                                  згідно електронної реєстрації                          

 

Код П.І.Б. Дата реєстрації Статус
1 226880 Вацеба Вероніка Іванівна 16.02.2021 12:03 Подати документи
до 28.08.2021 р.
2 226900 Вацеба Олег Ярославович 17.02.2021 10:05 Подати документи
до 28.08.2021 р.
3 226911 Ткачук Христина Андріївна 17.02.2021 11:47 Подати документи
до 28.08.2021 р.
4 226916 Ходирко Олександр Юрійович 17.02.2021 12:40 Подати документи
до 28.08.2021 р.
5 226993 Шептур Володимир Миколайович 23.02.2021 10:35 Подати документи
до 28.08.2021 р.
6 227020 Доцяк Анна Олександрівна 24.02.2021 10:06 Подати документи
до 28.08.2021 р.
7 227083 Іванишин Вероніка Михайлівна 01.03.2021 10:13 Подати документи
до 28.08.2021 р.
8 227090 Ганчак Юрій Богданович 02.03.2021 10:11 Подати документи
до 28.08.2021 р.
9 227093 Борин Тадей Іванович 02.03.2021 11:28 Подати документи
до 28.08.2021 р.
10 227100 Вацеба Богдан Романович 03.03.2021 09:33 Подати документи
до 28.08.2021 р.
11 227125 Григорів Дмитро Ігорович 04.03.2021 13:59 Подати документи
до 28.08.2021 р.
12 227148 Лужна Злата Романівна 05.03.2021 14:10 Подати документи
до 28.08.2021 р.
13 227150 Яремак Вероніка Ігорівна 05.03.2021 15:30 Подати документи
до 28.08.2021 р.
14 227243 Струк Кирил Андрійович 16.03.2021 12:36 Подати документи
до 28.08.2021 р.
15 227271 Струк Олександр Іванович 18.03.2021 11:14 Подати документи
до 28.08.2021 р.
16 227272 Бурда Тимофій Віталійович 18.03.2021 11:41 Подати документи
до 28.08.2021 р.
17 227284 Петришин Микола Ігорович 19.03.2021 09:23 Подати документи
до 28.08.2021 р.
18 227298 Остап'як Анастасія Василівна 22.03.2021 09:49 Подати документи
до 28.08.2021 р.
19 227411 Жарук Аліна Романівна 31.03.2021 09:52 Подати документи
до 28.08.2021 р.
20 227452 Михайлишин Соломія Миколаївна 02.04.2021 14:38 Подати документи
до 28.08.2021 р.
21 227518 Куртинюк Яна Ігорівна 08.04.2021 11:58 Подати документи
до 28.08.2021 р.
22 227577 Томаш Софія Іванівна 13.04.2021 15:09 Подати документи
до 28.08.2021 р.
 
23 227626 Фокіна Софія Іванівна 16.04.2021 11:47  
24 227743 Матвейчук Давид Васильович 20.04.2021 14:31  
25 228236 Петрик Карина Дмитрівна 31.05.2021 09:10  

Умовні позначення:

Дитина проходить за рахунок загальних місць Дитина проходить за рахунок резервних мість Дитина очікує вільних місць

 

 

Код П.І.Б. Дата реєстрації Статус
1 226904 Петляк Матвій Олегович 17.02.2021 10:48 Подати документи
до 28.08.2021 р.
2 226913 Гаргат Анастасія Вікторівна 17.02.2021 12:11 Подати документи
до 28.08.2021 р.
3 227608 Черниш Вікторія Миколаївна 15.04.2021 14:17 Подати документи
до 28.08.2021 р.
4 227616 Доцяк Олексій Михайлович 16.04.2021 09:23 Подати документи
до 28.08.2021 р.
5 227742 Матвейчук Вероніка Василівна 20.04.2021 14:27 Подати документи
до 28.08.2021 р.
6 227998 Андрусяк Руслана Володимирівна 12.05.2021 12:17 Подати документи
до 28.08.2021 р.
7 228020 Вацеба Наталія Ігорівна 13.05.2021 12:05 Подати документи
до 28.08.2021 р.
8 228154 Андрусишин Анна Андріївна 25.05.2021 09:16 Подати документи
до 28.08.2021 р.

 

 

Код П.І.Б. Дата реєстрації Статус
1 227055 Доцяк Вероніка Романівна 25.02.2021 11:45 Подати документи
до 28.08.2021 р.
2 227132 Вацеба Святослав Олегович 05.03.2021 09:25 Подати документи
до 28.08.2021 р.
3 227425 Іванків Віталій Іванович 01.04.2021 09:48 Подати документи
до 28.08.2021 р.
4 227761 Шиндак Матвій Назарович 21.04.2021 11:04 Подати документи
до 28.08.2021 р.
5 228171 Мартинюк Марія Володимирівна 26.05.2021 09:59 Подати документи
до 28.08.2021 р.

Нагадуємо, що документи приймаються керівником закладу щоденно:

                            з 8.00 - 17.00 год.

 

Логін: *

Пароль: *